top of page

פרופ' מיכאל רוֹזֵנַק Michael Rosenak

(23 בדצמבר 1932 כ״ד כסלו התרצ״ג - 14 במאי 2013 ה׳ סיוון התשע״ג)

היה מבכירי הפילוסופים של החינוך היהודי במאה העשרים, מחנך, פילוסוף של החינוך והוגה יהודי. 

מיכאל רוזנק שימש פרופסור לפילוסופיה של החינוך היהודי באוניברסיטה העברית והיה חבר הסגל וממיסדיו של מכון מנדל למנהיגות חינוכית. הוא היה ממייסדי תחום מחקר הפילוסופיה של החינוך היהודי. 

אתר זה מבקש להנגיש את מורשתו הרוחנית הייחודית. כאן יוכל המעיין לקרוא על קורות חייו; להכיר את מפעלו החינוכי והאקדמי; להתוודע למרחב עשיר של מאמריו ולתכני ספריו, ולצפות בכמה מהרצאותיו המוקלטות של מיכאל רוזנק. 

כיוון שתחום החינוך היה יקר ללבו של מיכאל רוזנק, האתר מקשר את המורה העוסק בחינוך וזהות יהודיים למרחב עשיר של אתרים העוסקים בחינוך יהודי שמתחדשים כל העת.

עיון פורה ומלמד

 

 

מה שנחוץ לי[...] אינו מדריך טיולים, וגם המחקרים החשובים ביותר בתחום לא יקדמו אותי אל היעד שלי ולא יבהירו את שאלותַי. אני זקוק לספר לימוד מקודש ולאנשים המהווים בעצמם 'טקסט'. במילים אחרות: נחוצה לי מסורת וכמה גילומים אנושיים שלה – שבהם אוכל לבטוח. מסע זה לקראת ה'יעד' שלי לעולם אינו פשוט.

 

(מיכאל רוזנק, עץ החיים ועץ הדעת, פרק יח)

 

bottom of page