top of page

מאמריו

 

ביקורת, ראיונות ורב שיח בעברית
Please reload

הגות בחינוך היהודי: דב רפל על הספר של מיכאל רוזנק "צריך עיון"

תשס״ג

חשיבותו של הסנטימנט הדתי בחינוך. על חינוך לערכים והיחס בין תיאוריה למעשים בחינוך. על האוטונומיה והחינוך למוסר; בניית סולם ערכים והדרך להכריע ביניהם. ההבחנה בין כבוד (honor) לערך פנימי (dignity); המתח בין הרצון לחופש והרצון לשייכות חברתית. 

על תורה ומדע:  [1] הגישה השוללת כלים מדעיים בלימוד כתבי הקודש; [2] הגישה המדעית ביקורתית; ו[3] הגישה המשלבת; יחסם של רוזנצוויג, ליבוביץ, סימון, מרדכי ברויאר והרב קוק לסוגיה זו. 

על השואה:  אמונה לאחר השואה והאתגרים החינוכיים שהיא מעלה. 

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

01

חטא תשובה כפרה-חלק מרב שיח-פתחים

אפריל 1982.

על טיבם של חטא ותשובה. בעיית מיתוגה השלילי של התשובה על ידי תופעת ה"חוזרים בתשובה". התשובה אינה בריחה מהעולם; שלוש רמות של "תשובה" בעקבות שלושה מיתוסים על הטרנסצנדנטיות: [1] מיתוס "פרידה ושיבה": התלות של האדם במה שעליו הסכנה בבריחה מהבית והצורך בשיבה, צייתנות, עויינות ה"חוץ".  [2] "מאבק וצידוק": הגדרת האני על ידי זיהוי הרע שיש להילחם בו ולגבור עליו.  [3] "יושר וטרנספורמציה": מימוש עצמי, לידה מחדש, הגדרת עצמי באופן פוזיטיבי. נוכחות שלושת המיתוסים ביהדות ובתהליכי החזרה בתשובה.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

עת לעשות 

כתב העת של התנועה המסורתית 1996  

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

03

כנס המחקר הבינלאומי הרביעי לחינוך יהודי

הד האולפן בטאון להנחלת הלשון

דיון בעיקרי רעיונותיו  של מיכאל רוזנק בראיון לאחר כנס בחינוך: ההבחנה בין אותנטיות לרלוונטיות; בין סמכותיות לפתיחות; בין אוניברסליזם לפרטיקולאריזם; בין אחריות לנאמנות; על תרגום היהדות לזמננו ועל גבולות התרגום

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

04

ביקורת, ראיונות ורב שיח בלועזית

01

ביקורת על הספר Commandments and Concerns: jewish Religious Education in The Secular Society על ידי חיים פיורמן

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

ביקורת על ספרו של מיכאל רוזנק Commandments and Concerns - על ידי סול שימל - תיאור מהלכיו של הספר והצגתם כחיוניים לשיח בן זמננו בתפוצות ובישראל

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

ביקורת על הספר של מיכאל רוזנק Roads to The Palace על ידי פרופ' בארי חזן: הספר כדוגמא ליצירה ומחקר מעמיקים שלוקחים ברצינות את הפרוייקט החינוכי והיהודי

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

03

04

בורטון כהן במאמר ביקורת על הספר של מיכאל רוזנק Tree of Life Tree of Knoledge: תיאור איכויותיו של הספר והסוגיות המרכזיות שמועלות בו

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

מיכאל רוזנק, על ציונות ושמחה יהודית: הרהורים לאחר מלחמת לבנון:

על המשיחיות היהודית שתמיד תהיה בעתיד; השמחה הנתונה לעתיד והווה התובע והמורכב; ביקורתו של הרמן על הציונות כאילו ביקשו את האושר כאן ועתה. המאבק הציוני להכרה קיומית; הקשיים של חיים תחת צל המלחמה והציונות כפרוייקט מורכב של מאבק בין יעקב לעשיו המפריכים את דאגתו של הרמן כהן ביחס לציונות.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

05

מיכאל רוזנק, איך לחנך להזדהות יהודית

תיאור המשבר של החינוך היהודי נוכח אתגרי החינוך הכלליים. היהדות היא גם עובדה וגם בחירה; מהי "בחירה ערכית"?; התנאים לקיומה של בחירה נוכח תרבות; מרכזיותם של מושגי אדם עולם, אלוהים, ברית וגאולה וגלגוליהם הפרשניים. היסודות הדתיים והלאומיים של הקיום היהודי; הזיכרון ההיסטורי וסיפורי מופת יהודיים; שאלות היסוד שצריכות להשאל לעיצוב הזדהות יהודית.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

06

מיכאל רוזנק, "בין סמכות לאוטונומיה בחינוך הדתי"

בתוך: ספראי זאב ושגיא אבי עורכים, בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 1997

על אוטונומיה וחינוך, ההבחנה בין מכובדות (honor) וכבוד (dignity); בין החינוך לנאמנות לבין החינוך לפתיחות; חמישה ממדים של מחוייבות: ממדי הידע, האמונות, המעשים, החוויות והתוצאות; בין מחוייבות לתקווה; ביקורת חילונית על החינוך הדתי.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

07

מיכאל רוזנק, חינוך לערכים: בין מחויבות לפתיחות

צמתים (תשס"א), עמ' 665—691

מהו ערך?  שלושה סוגים של "ערך": ערך אישי; ערך מוחלט; ערך משרת (אינסטרומנטאלי); ערכים ותורה; היהדות והתיאוריה המוסרית; על מחלוקת לשם שמים, ערכים והבניין התלת קומתי: קומה ראשונה-ערכים מוחלטים, קומה שנייה-תרגום הערך המוחלט לעולם; הקומה השלישית-מקום מגורי הערכים האישיים "מה אני חושב?".

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

08

מיכאל רוזנק, חינוך לתורה עם דרך ארץ בדורנו

ניב המדרשיה, ט"ז-י"ז (תשמ"ג-מ"ד) עמ' 226-245

האסכולה החרדית; האסכולה הניאו-אורתודוקסית; האסכולה הדתית המודרנית; ניתוח שיטת החינוך "תורה עם דרך ארץ" מגלה, כי ישנה אי שביעות רצון מהמצב הקיים בימינו. מה הדרך לשפר מצב זה?

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

09

מיכאל רוזנק, חינוכו של האדם - אידיאל יהודי ותרבות מודרני

ריבוי פניו של המשבר החינוכי בדורנו; שאלות היסוד של הפילוסופיה הנורמטיבית של החינוך: [1] מה ראוי ללמוד? [2] מניין שכך? שלוש תשוובות: [א] קביעת התשובות לאור הכרת האידיאות וזיקתן למציאות; [ב] קביעת היעדים לאור הנצח המטפיסי; [ג] חינוך עצמי הרגיש לאני מול המטפיסי. שלוש הנחות יסוד בעיסוק של החינוך היהודי: [1] אין פילוסופיה אחת של החינוך היהודי. [2] יש כללי משחק מוגדרים ויש בסיס של "אמת יהודית". [3] יש מבנים תיאולוגיים להמשגת השפה היהודית. עקרונות בחינוך היהודי; המישור התרבותי והקיומי בחינוך היהודי; תרבות ומחשבה מודרנית; אפיוניו של הגיבור המודרני:  [א] אוטונומיה; [ב] פרגמטיזם; [3] שילוב של מוסריות ואושר. האידיאל החינוכי היהודי; בים כפירה לאמונה. השיח עם החילון המתלבט.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

10

מיכאל רוזנק, יהודים, זהים וזרים

שלושה דגמים מדרשיים, בתוך: החיים כמדרש, הוצאת ידיעות אחרונות (2004), עמ' 125—151

שלושה דגמים מדרשיים: אריקסון, ג'יימס ופרויד על זהות; היחס בין הורים לילדיהם; הלימוד האקדמי כשתייה מבארות מורעלות? ברית אברהם שרה והאלוהים כברית שאינה מחלישה את היחס אל העולם; היחס א להחוץ במודל של יתרו ושלמה-השכינה אינה מיוחדת רק לישראל; מודל "עשיו שונא ליעקב" הניסיון של החוץ לחסל את התורה; בניית זהות פנימית לא על חשבון האוניברסאלי; הדגם היהודי ודגם ההתפתחות.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

11

12

מיכאל רוזנק, שפת הדת והמסורת ושפת המודרנה גם יחד

בתוך: הד הגן נ"ח (1993), עמ' 140-142

תוכונותיה של שפה; נקטדטצ העיוורון של דובריה; הדומות, השונות והזיקה שבין דוברי השפה הדתית לשפה המודרנית.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

13

מיכאל ואבינועם רוזנק, הפילוסופיה של ההלכה, הפילוסופיה של החינוך והפסיקה ההלכתית שביניהם

מושג הלימינאליות-הגבוליות וההלכה; השואה כ"גבוליות שלילילת"  ההולכת אל החידלון, והמודל ההלכתי; איש ההלכה, חוקר ההלכה והפילוסוף של החינוך; פרקסיס, עקרונות יסוד ו'המרשמים' שביניהם; החינוך כתהליך, הפילוסופיה כ"שיחה מתמשכת" וזיקתה של ההלכה; החינוך כהכנסה ל"מבנה סבירות"  והגנה עליו; [1] גישת ההיזכרות; [2] הגישה האורגנית ומושג הפרדיגמה; הגישה התבניתית חברתית; קריאה בכתבים ההלכתיים מהשואה; הסלקציה; כבוד הנפטר; חובת הקבורה.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

מיכאל רוזנק, מהיכן יבואו המים החדשים

המשימה הבלתי אפשרית של המחנך היהודי בן זמננו נוכח התרחקות החברה המודרנית מ"ציבור של בני תרבות". נוכחותו של ציבור כזה בעבר; החזון הנמוג של האוניברסיטאות לכונן "ציבור של בני תרבות" והמחיר הכבד שהאדם המודרני אינו מוכן לשלם כדי להיות חלק מציבור כזה. הניסיון להחליף מושג זה על ידי "החברה ההגונה"  כבסיס לחינוך יהודי עכשווי.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

14

bottom of page