top of page
Please reload

סרטונים

 

פרופ' מיכאל רוזנק בכנס "חינוך קהילה ונורמה". מושב בנושא: "בין זהות אינדיווידואליזם וקהילה". הרצאה בנושא "השתייכות ועצמאות בחינוך היהודי"

בסרטון זה מיכאל רוזנק נמצא מ-1:09:30 עד 1:38:30

 

כנס Jewish Peoplehood in Education

כנס לזכרו של פרופ' שלמה (סימור) פוקס. 

על עולמו החינוכי והאקדמי של פוקס

מ-57:30 - עד 1:40: 18

 

 

ערב לכבוד ספר היובל לכבוד פרופ' מיכאל רוזנק מטעם מרכז מלטון. מרצים: ד"ר האווי דיטשר, פרופ' יונתן כהן, פרופ' זאב הרוי, מוקי צור, ד"ר אבינועם רוזנק (יו"ר). מגיב: פרופ' מיכאל רוזנק.

הנושאים הנדונים: על עבודתו המחקרית והחינוכית של מייק רוזנק

שפה וספרות, תרגום חינוכי, פונדמנטליזם וחילון החינוך בין מחוייבות לפתיחות על יראת שמים בזמננו. על הקדושה יהודית בעולם חילוני.  משנתם ההרמנויטית (תורת הפרשנות) של מרטין בובר, פרויד, ליאו שטראוס ומייק רוזנק.

"Schools, community and democracy"

בתי ספר, קהילה ודמוקרטיה: 

החברה הדמוקרטית כדרך חיים וערכים ועיצוב בית הספר הדמוקרטי; מרדכי קפלן; אוניברסליזם ופרטיקולאריזם, זהות יהודית במרחב מערבי.

מ: 1:30:40   עד 1:52:00

 

 

Covenant and Community", a book by Michael Rosenak - Speaker 03 Prof. Jonathan Cohen 

יסודות במשנתו החינוכית של פרופ' מיכאל רוזנק

 

 

דברי סיכום של פרופ' מיכאל רוזנק: על החינוך היהודי ולבטיו: נאום אחרון 

 

 

פרופ' מיכאל רוזנק בכנס "עיונים בהשפעתו של הרב יוסף דב סולובייצ'יק על תרבות, על חינוך ועל מחשבה יהודית". הרצאה בנושא: שש שאלות על בעיית התרגום בחינוך ועל היחס שבין ברית גורל וברית יעוד והיחס אל החילון במשנת הרב סולובייצ'יק

מ-7:50 עד 36:50

(האיכות ירודה)

 

 

The Seymour Fox Memorial Lecture:

Sunday, 16 December 2007

דברים לזכרו של שלמה (סימור) פוקס: מיהו האדם המחונך וכיצד משלבים בין אקדמיה לישיבה, על הדליברציה, יוסף שוואב ופרגמטיזם.

מ-8:00 עד 14:35

 

"Covenant and Community", a book by Michael Rosenak - Speaker 01 Prof. Shmuel Glick

 

 

"Covenant and Community", a book by Michael Rosenak - Speaker 04 Prof. Barry Holtz

 

 

שולי רוזנק - אייזקס לכבוד ערב הספר של פרופ' מיכאל רוזנק

 

 

bottom of page