top of page
Please reload

ספריו

ספרים שכתב
תוכנית "ערכי יהדות"

 

תוכנית זו הגיבה לצורך לפתח הוראה שיש בה משמעות קיומית מכאן ונאמנות לתכני הלימוד מכאן. הוא התמחה בפישוטם של מבני ידע ללא עיוותם או צמצומם, והוא הנחיל מבנה שיח של דיאלוג ערכי המקפיד על נאמנות לטקסטים ובא בעת מזמין שיקול דעת עצמאי מצד התלמידים. כיצד מנווטים בחינוך בין הנחלת מסגרת נורמטיווית וסמכותית שמכילה גם ביקורתיות, יצירתיות הערכה מחדש ופתיחות?

 

Tree of Life, Tree of Knowledge

Michael Rosenak. 2001.

Boulder, Colorado: Westview

 

Viewing education through the prism of the Torah, Tree of Life, Tree of Knowledge takes the reader through the stages of learning, growth, and self-development that characterize human lives. The journey begins with education as it happens in the home, moves on to the institutions of society, especially schools, and then on to the questions of identity and commitment which constitute the hidden agenda of “informal educational networks.” The self-education of the individual is explored: When does one “grow up”? What is really worth knowing? How does one cope with memories, illness, and anticipations of what lies ahead? This book examines some of the millennial conversation in an attempt to discover an educational philosophy in the Torah that can be relevant to life in the contemporary world.

עץ החיים ועץ הדעת: שיחות עם התורה

מיכאל רוזנק,

אבינועם רוזנק (עורך המהדורה העברית),

נדב ברמן שיפמן ואבינועם רוזנק (תרגום),

הוצאת ידיעות ספרים, תל אביב 2013.

 

הספר "עץ חיים ועץ הדעת" הוא פרי מפגש עמוק ורגיש בין אחד מגדולי הפילוסופים של החינוך היהודי במאה העשרים לבין פרשת השבוע. הספר עוקב ביד אמן אחר התובנות החינוכיות, הפסיכולוגיות והערכיות הטמונות בסיפורי התורה ומוביל את הקורא לתהות על שאלות כגון מתי אדם מתבגר? מה באמת שווה ללמוד ולדעת? כיצד ניתן להתמודד באופן עמוק ופורה עם זיכרונות, מחלות, אתגרים משפחתיים וציפיותינו מהעתיד? כיצד מחנכים לזהות יהודית בעולם פתוח? ספר זה הוא אוצר בלום של רעיונות הנובעים מפרשת השבוע, המעשיר את הקורא בתובנות יסוד של הפילוסופיה של החינוך.

תוכן העניינים ותמצות נושאים

Covenant and Community

Michael Rosenak,

JTSA PRESS, 2013

 

צבThese six elegant and beautifully written essays remind the reader of the power of ideas and the great depth of Michael Rosenak's thinking. Investigating key themes of his long and distinguished career as teacher, scholar, mentor and philosopher, Rosenak touches upon some of the core issues of contemporary Jewish life and teases out the implications for education in our time. As always, he asks the most interesting questions and guides his readers along a path of understanding and exploration.

Barry W. Holtz Theodore and Florence Baumritter Professor of Jewish Education Jewish Theological Seminary of America

 

At a time when religion in general and Judaism in particular has been sliding all too swiftly toward the right, Michael Rosenak presents us with an enlightened and moving series of essays that make belief and Jewish observance plausible, profound and endearing to those who refuse to be pushed to the extremes. He shows there is still a place for religion that can speak to the modern person who resists extremism, exclusivity, and intolerance. Treasure this book.

Samuel Heilman Distinguished Professor of Sociology, Queens College CUNY Holder of the Harold M. Proshansky Chair of Jewish Studies The CUNY Graduate Center

 

Michael Rosenak is the premier philosopher of Jewish education. What makes his work so special is his deep grounding in Jewish texts, Jewish thought, educational philosophy and educational theory, and his ability to bring concepts from each of these domains into conversation with one another. Everyone with an interest in Jewish education will find much to think about in this collection of essays.

 Isa Aron Professor of Education Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion Los Angeles

 

תוכן והקדמה 

צריך עיון: בין מסורת ומודרנה בחינוך היהודי

מיכאל רוזנק

ירושלים: הוצאת מאגנס תשס"ג

 

מיכאל רוזנק עוסק בסוגיית החינוך לערכים ומבחין שם בין ערכי-על קיומיים הניצבים מעל כל מערכת תרבותית של מערכת נתונה (כאיסור "עבודה זרה" ביהדות), לבין ערכים מרכזיים שמשותפים לכל חבריה של קהילה. ספר זה מבהיר כיצד ניתן לפתח שיח חינוכי בחברה רב-תרבותית ובדרכי יישובם של מחלוקות. לטענתו, מערכות ערכים מתחלקים לשלוש קומות: הקומה הראשונה כוללת את כל ערכי-העל הקיומיים; הקומה השנייה מכילה ערכים קולקטיביים חשובים השנויים במחלוקת; בקומה שלישית ניתנת לגיטימציה להעדפות אישיות ולערכים אסתטיים.

מיכאל רוזנק-צריך עיון-פתח דבר, תוכן עניינים-פרק א-גב הספר

דפוסים בתרגום חינוכי
Commandments and Concerns

 

בספר זה רוזנק מייסד את התאוריה החינוכית בין שני קטבים: 'הדת המפורשת' (explicit) ו'הדתיות המִשתמעת' (implicit). אלה שני קטבים בחיים הדתיים ובחינוך הדתי. הדת ה'מפורשת' משקפת את היסודות הכפויים, השיטתיים והמחייבים בדת, המתוּוכים בידי החברה הבאה בברית, בעוד שה'דתיות המשתמעת' מייצגת את היחיד (או את היחידה), את אישיותו הייחודית ואת גישתו כלפי הנשגב. לטענת רוזנק בני אדם אינם יכולים לחיות באמונה אם הם אינם מטפחים בחינוך את הממד הנורמטיבי-פרוזאי ואת הממד הפואטי-קיומי של החיים הדתיים. שני הממדים צריכים להיות משולבים באישיותו של המורה ושניהם צריכים להיות משולבים גם בחומר הלימוד. יש לסייע לילדים לחיות תחת 'עוֹל' המצוות (הגם שהוא כבד ומסתורי לעתים, אך גם מעודד ומאשר), וגם לחיות בתוך מעגל הדאגה הרוחנית (הגם שהוא שברירי וחסר ודאות). 

תוכן העניינים להורדה

Roads to the Palace

 

בספר זה רוזנק מניח את יסודות התורה החינוכית־התרבותית (או הפדיאה) היהודית כאשר הפילוסופיה של החינוך משמשת לו כלי אנליטי. רוזנק מפתח בספר זה את ההבחנה בין "שפה" ו"ספרות" (מיסודם של מיכאל אוקשוט ור"ס פיטרס); מושגים המבהירים את הזיקה בין עקרונות וכללים הנמצאים ביסודה של התרבות ("השפה") לבין עולם הפרשנות המגוון על הופעותיו החדשות ("ספרות"). כמו כן הוא עוסק במושג יראת שמים (פרקים 8-6) המלמדת ללמוד להיות ברואים ונאמנים, אחראים ונסמכים עם תחושת תלוּת ואחריות. בד בבד, הוא יצר את המונח "תרגום חלקי", המבטא את מחויבותו של המחנך לרלוונטיות מכאן ואותנטיות מכאן.

הספר המלא

 

Teaching Jewish Values: A Conceptual Guide

Michael Rosenak. 1986.

Jerusalem: The Melton Centre, The Hebrew University. (Spanish edition published by the Melton Centre in 1987; Russian edition published by The Joint Distribution Committee in Jerusalem, 1995)

A study was made of the rationale for the Jewish values approach to instruction, including an analysis of various teaching units and their major philosophical and didactic aspects

רוזנק הצביע בספר זה על חשיבות המושגים רלוונטיות ואותנטיות. ה"אותנטיות" מתארת את ניסיונו של המורה להדגיש את התוקף ואת הסמכות של הטקסט ואת היבטיו הדתיים המחייבים; וה"רלוונטיות" מבטאת את ניסיונו לעדכן את הטקסט לזמננו (ניסיון העלול להוביל לרדוקציה ועיוות). 

להורדה

ספרים שנכתבו בזיקה לעבודתו
Languages and Literatures in Jewish Education

Studies in Jewish Education XI

Edited by: Jonathan Cohen

The Hebrew University Magnes Press 2007

 

עיונים בחינוך היהודי
שפות וספרויות בחינוך היהודי
מחקרים לכבודו של מיכאל רוזנק
bottom of page