top of page

מאמריו

 

הגות פילוסופית ותיאולוגית - לועזי
Please reload

Michael Rosenak, "Education for Jewish Identification: Theoretical Guidelines"

Forum 28-39 (Winter 1978), pp. 118-129

הגרסה הלועזית של מיכאל רוזנק, איך לחנך להזדהות יהודית: הנחיות תיאורטיות: תיאור המשבר של החינוך היהודי נוכח אתגרי החינוך הכלליים. היהדות היא גם עובדה וגם בחירה; מהי "בחירה ערכית"?; התנאים לקיומה של בחירה נוכח תרבות; מרכזיותם של מושגי אדם עולם, אלוהים, ברית וגאולה וגלגוליהם הפרשניים. היסודות הדתיים והלאומיים של הקיום היהודי; הזיכרון ההיסטורי וסיפורי מופת יהודיים; שאלות היסוד שצריכות להשאל לעיצוב הזדהות יהודית.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

01

Michael Rosenak, '"From trength to strength

Dewey and Religious Jewish Education', Coutyard: a Journal of Research and Thought in Jewish Education 1 (New York 2000-1999), pp. 66-80

מיכאל רוזנק, "מחיל לחיל: דויאי והחינוך היהודי הדתי". מה הזיקות והפוריות של משנת דיואי לחינוך היהודי הדתי? מרדכי קפלן ודיואי על לבישת הציצית ופרגמטיזם

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

02

israel und die judische erziehung auberhalb israels-eriehung in israel 1982

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

03

Michael Rosenak, "Jewish education in Israel: the ideological factor"

H.S. Himmelfarb (ed.), Jewish education worldwide, Univ. press of America, Lanham 1989, pp. 505-526

מיכאל רוזנק, החינוך היהודי במדינת ישראל: הגורם האידיאולוגי; ההשפעה של זרמים אידיאולוגיים שונים על עיצוב חזונות חינוכיים שונים בחינוך היהודי בישראל; ההשפעה של המאורעות ההיסטוריים על התפתחות החינוך במודלים השונים.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

04

Michael Rosenak, "Jewish Education: A Re-appraisal"

address delivered at Beit Hanassi, 1981, Forum 44 (Spring 1982), Section III, pp. 1-15

מיכאל רוזנק, חינוך יהודי: הערכה מחודשתעל התבוללות, זיקת המרכיב הדתי להמשכיות הלאומית; עד כמה בתי הספר משכנעים את המושכנים בלבד?; דגמים של זהות יהודית; מהי הדרך הנאותה לתרגום ערכי היהדות אל התלמידים?; המלצות אופרטיביות

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

05

Michael Rosenak, "Jewish Education and Jewish Studies"

Jewish Studies 36 (1996), pp. 7-21

מיכאל רוזנק, חינוך יהודי ולימודי יהדות: הזיקה או חוסר הזיקה שבין לימוד אנליטי אקדמי ללימוד קיומי-חינוכי-נורמטיבי. חקירה דליברטיבית ונורמטיבית; תפיסת היהדות, פילוסופיה של החינוך וחיים יהודיים; מה שמעבר לפילוסופיה: דליברציה ותיאוריה: הממד הקיומי

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

06

Michael Rosenak, "Jewish Education in 21th Century"

Da’at 8, 1 (1995), pp. 73-87 (see also: Ten Da'at, vol. VIII, no. 1 (Spring 1995), pp. 73-87).

מיכאל רוזנק, חינוך יהודי במאה ה-21: המאה ה-20 עידן של תמורות; השואה; מדינת ישראל; פולאריות; קהילת האמונה בעולם מחולן; היחס לגויים; זהות יהודית; לימוד והתמקצעות; פרגמטיזם; אחדות וריבוי; אותנטיות ורוולנטיות; לימוד ואקטואליזציה; ישראל והתפוצות; גורל ויעוד

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

07

Michael Rosenak, "Jewish faith and Israeli reality: reflections on the meaning of experience"

Forum, no. 2 (27), 1977, pp. 122-134.

מיכאל רוזנק, האמונה היהודית והמציאות הישראלית: הרהורים על משמעותה החוויה: על אמונה לאחר השואה; ההתמודדות עם הסבל והרוע; על טיבו של שיח האמונה; על האמון בהיסטוריה מאתגרת; האמונה במשנת ריה"ל; מדרש הבירה הדולקת; כל הנס; קטגוריות של אמונה; על המוסר; אמונה וישועה; כפר קאסם; משיחיות ואחריות; 

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

08

la ensenanza de los valores judios

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

09

Michael Rosenak, Religious Jewish Education and the Holocaust: The Theological Dimension”

A. Kasher (ed.), Philosophia Vol. 30, 1-4 (march 2003), pp. 189-218

מיכאל רוזנק, חינוך יהודי דתי והשואה: הממד התיאולוגי:  חמש נקודות מבט תיאולוגיות:  [1] אין חדש תחת השמש; [1א] סבל בשל חטא; [1ב] ישראל כעבד סובל; [1ג] השואה כעונש ונס.  [2] שבירת כלים [3] כנראה שיש שבירת כלים; [4] בוודאות משהו מאד עמוק נשבר; ליבוביץ, שביד וסולובייצ'יק; [5] כשל התיאולוגיה היהודית;  ההתמודדות החינוכית עם השואה

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

10

Michael Rosenak, State of Israel-Contemporary Jewish Religious Thought

1985

מיכאל רוזנק, ערך: מדינת ישראל

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

11

12

Michael Rosenak, "The land of Israel: its contemporary meaning"

S. T. Katz (ed.), Frontiers of Jewish thought, B'nai B'rith books, , Washington, D.C. 1992, pp. 13-31

מיכאל רוזנק, ארץ ישראל: משמעותה בזמננו, המרכזיות והמושרשות של חשיבות ארץ ישראל במסורת הלקאסית וגלגולה בהגות היהודית הציונית חילונית הדתית והחרדית. התפקיד שממלאת ארץ ישראל נוכח רב תרבותיות יהודית.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

Michael Rosenak, "The Mitzvot, the Messiah and the Territories"

Tradition 10, 3 (Spring 1969), pp. 12-40

מיכאל רוזנק, המצוות, המשיח וטריטוריות

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

13

14

Michael Rosenak, "Commitment and Non-Commitment in Jewish Value Education"

Asher Shkedi (ed.), Studies in Jewish Education VI, Magnes Press, Jerusalem 1993, pp. 25-45

מחוייבות וחוסר מחוייבות בחינוך לערכים יהודים, שני סיפורים: על העלמותן של השאלות של תלמידי ברלין לאחר חווית הישיבה של וולוז'ין; שלושה סיפורים של תלמידים המגיעים להלל ושמאי וההבדל בין גישותיהם החינוכיות. ההבחנה בין עקרונות לאידיאלים; בין שפה לספרות (בעקבות אוקשוט); תיאוריה ופרקסיס.

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

Michael Rosenak, "Do Jews See the World Differently? An Educational Perspective"

Immanuel: a Journal of Religious Thought and Research in Israel, 13 (Fall 1981), pp. 95-107

מיכאל רוזנק, האם יהודים רואים את העולם באופן שונה? פרספקטיבה חינוכית;  

ההשפעה של החינוך והקהילתיות היהודית במרחב הכללי על שינוי תפיסת המציאות של היהודי המחונך

לצפיה והורדה (גוגל דוקס)

15

bottom of page